Thủ tục công chứng

CÔNG CHỨNG – HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH MANG LẠI Ý NGHĨA GÌ?

Việc công chứng các bản hợp đồng, giao dịch là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, phòng ngừa rủi ro và tranh chấp, tạo ra sự ổn định của quan hệ giữa các bên trong giao dịch dân sự, tài sản, bảo đảm trật tự, kỷ cương, là cơ sở thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên. Văn phòng công chứng Hoàng Anh hướng dẫn một số trình tự thủ tục của các loại hợp đồng, giao dịch cần công chứng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Scroll to Top