Dịch vụ công chứng

Văn phòng công chứng Hoàng Anh có chức năng công chứng các hợp đồng giao dịch bắt buộc phải công chứng theo quy định của pháp luật và những hợp đồng giao dịch không bắt buộc phải công chứng nhưng các bên tham gia giao dịch có yêu cầu công chứng:

 • Hợp đồng mua bán ( Nhà ở, ô tô, xe máy…)
 • Hợp đồng chuyển nhượng  ( Nhà/ đất, vốn góp, cổ phần….)
 • Hợp đồng tặng, cho ( Nhà/đất, tài sản khác…)
 • Hợp đồng mượn ( Nhà/ đất, tài sản khác..)
 • Hợp đồng vay ( tiền mặt )
 • Hợp đồng cho thuê ( Nhà/đất, ô tô, tài sản khác…)
 • Hợp đồng thế chấp, cầm cố ( Nhà/đất, ô tô, tài sản khác….)
 • Hợp đồng góp vốn ( Bằng nhà/đất, ô tô, tài sản khác…)
 • Hợp đồng bảo lãnh ( Bằng tài sản của bên thứ ba )
 • Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền
 • Văn bản thỏa thuận ( dân sự, kinh tế, thương mại… )
 • Sửa đổi hợp đồng, giao dịch đã công chứng
 • Một số hợp đồng, giao dịch khác.
Scroll to Top